Hvad er musikterapi?

Musikterapi er baseret på forståelsen at alle mennesker er i stand til at udtrykke sig og reagere til musik, uanset evner, og at vi alle kan inddrages i fælles musikudøvelse og dermed er i stand til at danne et musikalsk forhold med en anden person. Gennem et sådant musikterapeutisk forhold, kan ændringer og udvikling fremmes og opnås i et sikkert, plejende og kreativt miljø med en professionelt uddannet terapeut.

Musikterapi benytter de medfødte styrkende og helbredende egenskaber i musik til at lette og fremme selvudfoldelse, kommunikation, interpersonelle relationer, indlæring, og andre terapeutiske mål, for at imødekomme fysiske, følelsesmæssige, mentale, sociale og kognitive behov.

En professionel musikterapeut er en faglært terapeut (Cand.mag) og musiker, der bruger musikudøvelse til at hjælpe en person til at opnå deres fulde potentiale og dermed forbedre deres livskvalitet.


Random Quote

“Tak for at du viste ham hvor meget glæde han kunne finde i musik, og i at dele det med andre”

— mor til autistisk barn