Hvem kan musikterapi hjælpe?

Musikterapi kan hjælpe alle, uanset alder og evner. Områder som musikterapeuter arbejdermed omfatter bl.a.:

Kommunikationsvanskeligheder som følge af:

 • Indlæringsvanskeligheder
 • Tale-og sprogforstyrrelser
 • Autismespektrumforstyrrelser (ASF)
 • Forsinket psykisk udvikling
 • Fysisk handicap
 • Demens
 • Selektiv mutisme
 • Neurologiske lidelser

Følelsesmæssige vanskeligheder som følge af:

 • Stress
 • Trauma
 • Dødsfald eller sorg
 • Sygdom
 • Samværdsproblemer
 • Postpartum depression/ efterfødselsdepression
 • Tilknytningsvanskligheder
 • Vold i hjemmet
 • Misbrug
 • Invaliditet / handicap
 • Social isolation

Områder hvor musikterapi er fundet gavnligt inkluderer:

 • Psykiske problemer
 • Spiseforstyrrelser, såsom anorexia nervosa
 • Adfærdsvanskeligheder, såsom Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD -tidligere kendt som DAMP)


Musikterapi anvendes også af folk der blot er interesseret i personlig vækst og selverkendelse, for hvem oplevelsen af ​​at spille musik gør det muligt, at udforske deres følelser, få dybere personlig indsigt, og få en bedre forståelse af sig selv, og hvordan de relaterer til andre.

Som psyko-dynamisk uddannet musikterapeut, sætter vi det terapeutiske forhold med personeni centrum for vores arbejde: kun gennem sådan et forhold, kan udforskning og en konstant stigende forståelse for personens indre verden og de underliggende psykologiske processer,adfærd og kreative udtryk blive mulig.


Random Quote

“Han er begyndt at bruge sin stemme. Det har han aldrig gjort før!”

— lærer til døv dreng